Program

Torsdag d. 12. Dec kl. 19:00

Kredsen
Adventsmøde v. Frits Iversen, Randers

Mødeleder:  D. Kofod

Torsdag d. 19. Dec kl. 19:00

Kredsen
"Vi synger julen ind"

Julekoncert i Søndermarkskirken