Torsdag d. 09. Sep kl. 19:00

Ingolf Henoch Pedersen, Randers


Mødeleder:  Preben