Medlemsskab

For at blive stemmeberettiget medlem skal man være fyldt 18 år og kunne tilslutte sig foreningens grundlag, som kommer til udtryk i LM’s kerneværdier.

Er man over 18 år, kan man blive stemmeberettiget medlem af LM igennem sin lokale LM-kreds, frimenighed eller afdeling.
Kontakt den lokale kredsformand om dette.